wpisz słowo:   
 Środa,  8 Grudnia 2021
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2021-10-27
 XXXV sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

XXXV sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie transmitowana będzie na żywo na platformie eSesja.tv

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/447/rada-miejska-w-wolsztynie.htm

 

Informujemy, iż 27 października 2021, godz. 15:00, w sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Porządek obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
a) Podsumowanie konkursu "Piękna i Aktywna Wieś Gminy Wolsztyn 2021".
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn za rok szkolny 2020/2021.
7. Analiza oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2021 – 2031.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/295/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy finansowej w 2021 roku na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na niebezpiecznym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3829P”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Wolsztynie, Rudnie, Adamowie, Nowej Obrze, Powodowie i Obrze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Karpicku i w Wolsztynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Chorzeminie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Niałek Wielki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Tłoki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolsztyn.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2022 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Wolsztyna petycji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Wolsztyńskiemu skargi na dyskryminację osób nieszczepionych w eksperymentach medycznych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wolsztyn".
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zamknięcie obrad.
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-05 | Ostrzeżenie meteorologiczne - uwaga ślisko!
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-12-01 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-11-04 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-08-17 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silne porywy wiatru.
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz grę terenową
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Zwierzaki z Wolsztyna
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2021-11-16
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-21
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-14
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-09
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-03
Urząd Miejski w Wolsztynie
2021-10-02
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 26
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2021
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"