Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie

Władze samorządowe Gminy Wolsztyn podjęły działania zmierzające do tego, aby w naszym mieście powstał Środowiskowy Dom Samopomocy. Wniosek na dofinansowanie budowy takiego obiektu złożony został za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego do Ministe (...)

Około 100 ha pod inwestycje gospodarcze w Gminie Wolsztyn

W dniu 30 grudnia 2019 r. uchwalono dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Wolsztyn z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą. Pierwszy plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 80 ha, zlo (...)

Chodnik przy ulicy Zielonej

W dniu 30 grudnia 2019 r. dokonano odbioru technicznego zadania pn.: „Przebudowa ulicy Zielonej w Wolsztynie w zakresie budowy chodnika”.

(...)

Ogród społeczny Cztery pory roku w Obrze

W dniu 30 grudnia 2019 r. dokonano odbioru technicznego II etapu zadania pod nazwą Ogród społeczny „Cztery pory roku” w Obrze. W ramach przedmiotowego zadania wykonano części robót branży zago (...)

Pomoc Gminy dla Powiatu Wolsztyńskiego

Dnia 27 listopada i 10 grudnia bieżącego roku radni Rady Miejskiej w Wolsztynie przyjęli dwie uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego na realizację zadań pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Stara Tuch (...)

Droga w Starym Widzimiu oddana do użytku

W dniu 23 grudnia 2019 roku dokonano odbioru technicznego drogi gminnej w Starym Widzimiu. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmował budowę drogi na odcinku o długości ca. 407,08 m o nawierzchni z betonu asfalt (...)

Droga na Berzynie oddana do użytku

W dniu 12 grudnia 2019 roku dokonano odbioru technicznego drogi gminnej na Berzynie. Zakres przedmiotowego zadania obejmował budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z tłucznia kamiennego w (...)

Wielka inwestycja spółki gminnej, PGK Sp. z o.o.

W latach 2018 – 2020 miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zamierza zrealizować projekt pod nazwą  „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zao (...)

Nowe strefy sportowo rekreacyjne w gminie Wolsztyn

Zakończono prace związane z wykonaniem ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych stref sportowo – rekreacyjnych w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowy (...)

Zakończono kolejny odcinek budowy ścieżki rowerowej Obra - Świętno

Inwestycja realizowana przez Gminę Wolsztyn  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno.  W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi budowa ścieżki rowerowej na dwóch o (...)

Nowy plac zabaw dla najmłodszych przy SP5 w Wolsztynie

Na etapie końcowym znajdują się prace związane z wykonaniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie.

(...)

Zintegrowane centrum komunikacyjne w budowie

W dniu 5 lipca 2019 roku nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. W fazie początkowej inwestycji rozebrany został budynek usługowy (kiosk z zapleczem magazynowym) wraz z fundamentami.

(...)

Nowe oświetlenie w Karpicku przy ulicy Poznańskiej

W dniu 29 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego – Karpicko, ul. Poznańska i ul. Lipowa – etap I.

(...)

Umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego we Wroniawach podpisana

W dniu 22 października 2019 roku Burmistrz Wolsztyna – Wojciech Lis podpisał umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach.

(...)

Dotacja na budowę drogi podpisana

W dniu 25 października br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej  w (...)

100 000 zł na remont szatni na boiskach sportowych

W dniu 17 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn.: Remont szatni na boiskach sportowych w gminie Wo (...)

« »